Ons team

Naïma Benyateb

 

Naïma Bentayeb

Medewerker onthaal en publiekswerking 

Naïma Bentayeb - Onthaal en publiekswerking 
Ik leid nieuwe publieken naar Darna. Samen met mijn collega's ben ik steeds op zoek naar bijzondere projecten, artiesten en andere prominente namen om te programmeren.
Daarnaast is mijn taak de artiesten in onze lokalen te ontvangen. Ik ga ook op zoek naar gemotiveerde medewerkers die een handje willen toesteken op onze grote evenementen. Voor mij is Darna een ontmoetingsplaats, een plek waar de Marokkaanse en Vlaamse cultuur elkaar ontmoeten.
 

 

Missie 

Darna is een platform voor ontmoeting, uitwisseling en verbinding tussen Vlaams-Marokkaanse culturen. We zetten artistieke initiatieven op, initiëren ze, versterken ze en doen netwerken ontstaan. Hiermee werken we op het snijvlak van kruisende werelden aan gedeelde ruimtes. We bouwen samen aan de toekomst waarin het verleden en het heden een plek krijgen. Wisselwerking en continuïteit staan hierin centraal.

Visie 

Darna is ervan overtuigd dat culturen alleen in het meervoud bestaan. De Marokkaanse diaspora in Vlaanderen en Brussel zorgen voor een verrijking van onze samenleving. Door ontmoeting, uitwisseling en verbinding ontstaan kruisende werelden waarin verleden en heden voor toekomst zorgen. Darna gelooft dat kunst & creatie de beste ruimte zijn om ontmoeting en verbinding te realiseren. Daarom focust Darna in haar werking op alle disciplines en vormen binnen de kunsten (muziek, literatuur, film, theater, dans,...) en de creatieve industrie (design, mode, gaming,...). De gedeelde ruimtes die we willen creëren en ondersteunen zijn zowel fysieke plekken van ontmoeting als mentale ruimte (openheid en betrokkenheid). Darna betekent letterlijk ‘ons huis’, een ruimte die we samen creëren en bewonen. 1 Om uitwisseling en verbinding mogelijk te maken is een basisattitude van wisselwerking essentieel. Samenwerking betekent gedeeld eigenaarschap en de ontwikkeling van langdurige relaties. Ook in haar projectgebonden werking, streeft Darna daarom steeds naar duurzame continuïteit.

Darna droomt van een wereld
● Waarin gemeenschappen zich samen ontwikkelen en wederzijds beïnvloeden;
● verbinding en samenwerking tussen Vlaams-Marokkaanse artiesten en makers vanzelfsprekend zijn;
● De doorstroming en verbinding tussen informele en formele circuits uit zichzelf ontstaat;
● Iedereen elk aspect van de (hybride) identiteit ten volle kan beleven en in de eigen kracht kan staan. 

 

Met steun van

 

Vlaanderen - verbeelding werkt.     Marokko